CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐỂ ĐẶT HÀNG ONLINE HÃY ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất!

Những phần đánh * là bắt buộc
- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Khi truy cập vào website, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi các thông tin cá nhân bao gồm: Tên, email, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thanh toán. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật về thông tin khai báo của quý khách. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn thông qua website với những mục đích như sau: * Thu thập thông tin về số lần viếng thăm và các thông tin khách bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt web, thời gian truy cập * Chúng tôi sử dụng những thông tin quý khách cung cấp để xác minh đơn đặt hàng. * Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

- Phạm vi sử dụng thông tin: Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật. Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật. Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng ra ngoài.

- Thời gian lưu trữ thông tin: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng: Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi quý khách hoàn thành đăng ký tới khi không có nhu cầu sử dụng và yêu cầu xóa bỏ tài khoản cũng như thông tin cá nhân

- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Thông tin khách hàng được lưu trữ và quản lý tại hosting của website.

- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Bất kỳ quý khách hàng nào khi cung cấp thông tin cá nhân tại website đều có các quyền như sau: Yêu cầu xem lại thông tin được thu thập. Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập. Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập. Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập. Quý khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua email, số điện thoại hotline hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website. Trường hợp quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác định được nhân thân khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của quý khách hàng theo quy định trên.

- Cam kết bảo mật thông tin khách hàng: Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng mà không có sự đồng ý của quý khách hàng trừ các trường hợp đã được nhắc đến trong các điều khoản trên.